Perehdytys eli yksilövalmennus

Jokaisella ulkomaankomennuksella, oli kohdemaa lähellä tai kaukana, kotimaassa opitut käyttäytymismallit ja totutut ajattelutavat joutuvat uudelleenarvioinnin kohteeksi. Menestyksellisen toiminnan ja sopeutumisen pohjana on perustieto paikallisista toimintatavoista sekä eroavaisuuksien tiedostaminen verrattuna kotimaan käytäntöihin. Tämä mahdollistaa myös oman käyttäytymisen ja ajattelutavan uudelleenarviointia ja muokkausta tilanteeseen sopivaksi. Kulttuurierojen esille tuominen käytännön esimerkkien avulla avaa portin ymmärrykseen paikallisen ympäristön toiminnasta.

Moni ulkomaankomennus päättyy ennenaikaisesti sen takia, että puoliso tai perhe ei sopeudu. Valmennusta tarjotaan haluttaessa myös mukana muuttavalle puolisolle, jolloin sopeutuminen helpottuu kaikilta osin koko perheen osalta.

Tarjous pyynnöstä.

Lisäpalveluja

Lisäksi tarjolla käytännön tietoa mm. seuraavista asioista:

 • • Paikallisia tapoja, kulttuurieroja, aika suhteellisena käsitteenä
 • • Asunto ja asuminen: Tietopaketti vuokralla asuvia ajatellen, käsitellen myös yleisempiä asioita, kuten paikallisia arkipäivään liittyviä säädöksiä
 • • Terveys ja terveydenhuolto: perustiedot paikallisista toimintatavoista
 • • Sosiaalisten suhteiden merkitys ja luominen
 • • Perheen sopeutuminen, käytännön tietoa lasten kanssa muuttamisesta
 • Kuhunkin asiakokonaisuuteen on koottu kaikkein yleisimmät tarvittavat tiedot, joilla pääsee hyvin alkuun, ja välttää kaikkein useimmin tapahtuvat virheet toiminnassa.

   

  Saarentalo Oy 

  | Avenue des Lièvres 14, 1970 Wezembeek Oppem, Belgium |  FI27592405