• Bryssel

Kursseja, yksilövalmennusta ja luentoja monikulttuurisessa ympäristössä toimimiseen ja sopeutumiseen

Ulkomaankomennukselle Brysseliin

Bryssel on maailman toiseksi monikulttuurisin kaupunki heti Dubain jälkeen. Brysselissä 62% asukkaista on muualla kuin Belgiassa syntyneitä. Belgialainen kulttuuriperimä on Brysselissä muokkautunut monikulttuurisuuden myötä luoden kaupunkiin omantyyppisensä toimintakulttuurin. Tämän huomaa jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa, niin arjessa kuin useimmilla työpaikoilla.

Brysseliin sopeutumisen kulmakivi on joustavuus. Joustavuutta tarvitaan niin tilanteiden tulkinnassa kuin käyttäytymisessä. Suomalaiselle ympäristö ja toimintatavat saattavat alkuun vaikuttaa tutunoloisilta, mutta merkityssisältö poikkeaakin opitusta. Juuri tämä seikka on useimpien kompastuskivenä alun sopeutumisessa. Vääränlainen tulkinta tilanteesta johtaa helposti joko omien kykyjen tarpeettomaan vähättelyyn tai vastapuolen väärinymmärtämiseen. Toisinaan taas kommunikaatiossa tyyli voi poiketa niin paljon totutusta, että viestin sisältö jää epäselväksi.

Monikulttuurivalmennus lyhyesti

Valmennuksessa ja luennoilla perehdytään monikulttuurisen ympäristön toimintatapoihin ja opitaan ymmärtämään toiminnan takana olevia tekijöitä. Käytännön tieto toimintatavoista yhdistetään monikulttuurisuuden vaikutuksiin niin, että valmennettava ymmärtää ympäristössä kohtaamiaan tilanteita ja pystyy arvioimaan ja valitsemaan oikean toimintatavan.

Keskeiset asiakokonaisuudet monikulttuuriseen ympäristöön sopeutumisessa:

  • Joustavuus: joustava mieli ja joustava käyttäytyminen
  • Kommunikaation hienosäätö monikulttuuriseen ympäristöön sopivaksi
  • Motivaatio ja aktiivisuus

 

Saarentalo Oy 

| Avenue des Lièvres 14, 1970 Wezembeek Oppem, Belgium |  FI27592405